Okręg 3

Miejsce 1 – Krzysztof Rąkowski

Miejsce 2 – Monika Urbańska

Miejsce 3 – Ania Zych-Jaros

Miejsce 4 – Marcin Majchrzak

Miejsce 5 – Ewa Morzyszek-Banaszczyk

Miejsce 6 – Jakub Mikołajewski

Miejsce 7 – Michał Bartoszek

Miejsce 8 – Krzysztof Kalwas

42 lata, – szczęśliwy mąż i ojciec, – absolwent Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, – radny, przewodniczący Rady Miejskiej. Jestem samorządowcem, który kocha Pabianice. Do tej pory zrealizowałem z Wami wiele inicjatyw: – przebudowa Lewityna, gdzie powstał Wodny Plac Zabaw, pumptrack i siłownia; – byłem inicjatorem powstania tarasów spacerowych i ścieżek wokół stawów na Lewitynie; – miejsca parkingowe i nowe chodniki na Smugowej i Nawrockiego; – zawsze ważna dla mnie była poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych i na ulicach; – wspierałem wymianę miejskiego taboru autobusowego na nowoczesny i ekologiczny; – starałem się, żeby termomodernizację przeszły budynki szkolne, przedszkolne i żłobki; – zainicjowałem rajdy charytatywne, na rzecz pabianickiej porodówki; – fundowałem paczki dla potrzebujących pabianickich rodzin; – podczas pandemii finansowałem zakup pulsoksymetrów i środków ochronnych; – wspieram przyznawanie stypendiów najzdolniejszym uczniom; – byłem inicjatorem zmiany obchodów święta 3 Maja na święto radosne i łączące nas jako wspólnotę. Dlatego w ostatnich latach bawimy się na Pikniku Patriotycznym na Bulwarach ze wspólnym śpiewaniem, malowaniem najdłuższej flagi, grillem i atrakcjami dla pabianiczan; – zawodowo organizuję z moim zespołem obchody Światowego Dnia Wody w pabianickim ZWIK-u oraz Bitwę Wodną podczas Miejskiego Dnia Dziecka; – pozyskuję środki zewnętrzne dla Pabianic m.in. na edukację ekologiczną. W ramach tych projektów powstały źródełka pitnej wody w szkołach, instytucjach i na ulicach; – jestem pomysłodawcą powstania pierwszej pabianickiej bajeczki „Jak Kropelka po Pabianicach wędrowała”, którą wydał ZWiK; – jako radny miejski od 18 lat wspierałem finansowo i organizacyjnie wszelkie inicjatywy lokalne – między innymi zajęcia zumby na Lewitynie, marsze, biegi czy imprezy kulturalne. Jest jeszcze dużo do zrobienia. Dlatego chcę dalej dla Państwa zmieniać Pabianice!

45 lat. Jestem nie tylko lokalna działaczką społeczną, ale także prezeską fundacji i psychologiem, który działa na rzecz rozwoju Pabianic. Moje zaangażowanie w życie społeczne miasta zaowocowało tym, że przez 5 lat byłam radną miejską, gdzie podejmowaliśmy decyzje mające wpływ na lokalną społeczność. Zawodowo, społecznie i rodzinnie jestem głęboko związana z Pabianicami. Dlatego mój osobisty rozwój jest ściśle powiązany z rozwojem naszego miasta.

46 lat. Pabianice – to nie tylko miejsce na mapie, to serce, które bije w rytmie historii i wspomnień. Dla mnie, jako pabianiczanki z duszą, ta miejscowość nie jest jedynie adresem zamieszkania, lecz ogniskiem, gdzie odnajduję swoją tożsamość i pasje. Po blisko 15-letniej przygodzie na zielonych łąkach Irlandii, gdzie moje dzieci, choć urodzone za granicą, zawsze nosiły w sercach miłość do Pabianic, wróciliśmy z bagażem doświadczeń i nowych spojrzeń na świat. Teraz, jako instruktorka ZHP, wspólnie z młodzieżą tkamy nowe, barwne wstęgi w historii tego miasta. Angażując się także w sztab Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, budujemy mosty między ludźmi, dbając o dobro wspólne. Pabianice – tu moje korzenie, tu moja aktywność, tu moje życie nabiera pełniejszego znaczenia.

36 lat. Rodowity pabianiczanin. Magister inżynier – absolwent Wydziału Mechanicznego Politechniki Łódzkiej. Czynny zawodowo inżynier procesu produkcji z ponad dziesięcioletnim stażem, pracujący w dużej międzynarodowej korporacji. Pasje: Biegi OCR i Pole Dance 😉 Prowadziłem zajęcia sportowe w pabianickim klubie fitness od 2018 do 2020 roku. Jestem społecznikiem – współorganizowałem maratony Zumby na rzecz schroniska dla zwierząt w Pabianicach. Włączałem się w wiele imprez charytatywnyc

61 lat. Ekspert w zakresie pedagogiki i zarządzania w oświacie. Animatorka pedagogiki Celestyna Freineta i popularyzatorka Planu Daltońskiego w szkole i przedszkolu. Dyrektor Publicznego Przedszkola „Kameleon” w Pabianicach. Pedagog wieku dziecięcego (ukończyła Uniwersytet Łódzki) i studia podyplomowe w zakresie: przyrody, biologii, geografii, terapii pedagogicznej, przedsiębiorczości, wychowania do życia w rodzinie i zarządzania w oświacie. Pracowała jako wizytator w Kuratorium Oświaty w Łodzi, poznając wyzwania i potrzeby szkół w województwie łódzkim oraz jako dyrektor szkoły podstawowej (z pływalnią), stawiając na rozwój talentów sportowych. Organizatorka sieci wymiany doświadczeń pedagogicznych i konferencji dla nauczycieli „Kreatywni w edukacji”. Trener, edukator, coach, tutor i ekspert ds. awansu zawodowego nauczycieli. Wykładowca w Społecznej Akademii Nauk w Łodzi i WSP. Autorka innowacyjnych rozwiązań pedagogicznych i projektów badawczych dla dzieci. Inicjatorka akcji charytatywnej „Aniołkowe Granie” dla dzieci z rodzin zastępczych i najuboższych. Propagatorka Praw Dziecka i myśli korczakowskiej.

48 lat. Działam aktywnie w stowarzyszeniu Rowerowe Pabianice. Ponad 20 lat pracowałem w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Pabianicach. Obecnie jestem zastępcą kierownika w Dziale Technicznym Pabianickiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Urodziłem się i wciąż mieszkam w Pabianicach. Mam wykształcenie wyższe techniczne – jestem magistrem inżynierem budownictwa

30 lat. Pabianiczanin z urodzenia. To moja pierwsza polityczna (samorządowa) aktywność, bo jestem bezpartyjny. Większość zawodowego życia jestem związany z gastronomią. Zdobywałem doświadczenie zawodowe w Łodzi, Wrocławiu i Warszawie.

19 lat. Od lat angażuję się w społeczne inicjatywy na terenie Pabianic. Jestem społecznikiem, maturzystą i najmłodszym kandydatem Projektu Pabianice. Zajmowałem się organizacją konferencji i wydarzeń dla mieszkańców miasta – były to między innymi Finały Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Chcę pokazać młodym ludziom, że przyszłość zależy właśnie od nas.